Jeg blev opmærksom på det. Citatet af Dag Hammarskjöld, gennem en anden der fortalte om, hvordan dette citat havde foranlediget, at hun pludselig havde forstået meningen med ordet ‘ödmjukheten’ (ydmygheden) … ödmjuk: ‘öd, ödet’ skæbne, ‘mjuk’: blød; at være eftergivende overfor skæbnen. At det havde rørt hende, at forstå ordet ‘ydmyg’ på denne måde.

Skæbne. Blød. Eftergivende. At sige de tre ord sammen, tænkte jeg, føles på en gang som svaret på en bøn og som selve bønnen. En opklaring af en tankekreds, jeg ikke havde kunnet løse. Et incitament til at søge dybere ind i de ord …

‘Ydmyg’  kommer af auðmjúkr ‘føjelig’ af norrønt auð- ‘let’ og mjúkr ‘myg, bøjelig, blød’. Betydning: at udvise ærbødighed, respekt, underkastelse, beskedenhed.

‘Skæbne’ kommer af det oldnordiske ord ‘skepna’, (det der er bestemt), og er dannet til roden i verbet ‘skabe’. Betydning:  a) højere magt der tænkes at gribe ind og styre menneskets liv -  reference til ordet ‘forsyn’, fra gl verbum ‘forse’, Guds omsorg eller Gud  b) begivenheder, oplevelser forandringer som former tilværelsen, uden at man selv har indflydelse på det.

At være eftergivende og føjelig, at udvise ‘ærbødighed’ (at ære, at være rede, være villig), at udvise ‘respekt’ (at anerkende), ‘underkastelse’ (opgive al modstand og alt modspil, ‘beskedenhed’ (tilbageholdende om egne evner eller betydning).

At udvise eftergivenhed, være villig, bøjelig, anerkendende overfor “det der er bestemt” “Guds omsorg”.


At give efter for Guds omsorg :-)birgitte nielsen november 2016

kilde: den danske ordbog

 

 

 

Ödmjukheten inför blomman i trädgränsen öppnar vägen upp på fjället.